Erbjudanden

Erbjudanden

ERBJUDANDE  Vi implementerar Verksamhetshyllan iFOKUS och en personalhandbok samt utbildar en SAMordnare direkt hos Er under två timmar !

Vi har just nu tre unika erbjudanden:

1. Implementering av Verksamhetshyllan iFOKUS direkt hos Er !

Vi kommer till Er och implementerar hela Verksamhetshyllan och en personalhandbok direkt hos Er. Alla grundläggande exempelsvar och tillhörande dokument med en generell inriktning gällande det Systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM, AFS 2001:1) samt Organisatorisk & social arbetsmiljö (OSA, AFS 2015:4) finns med.

Vi utbildar även en person som kan uppdatera och lägga in egna dokument i Verksamhetshyllan. Nu har ni ett val: Klarar Ni Er själva eller behöver ni stöd av oss?

Fördelar: En unik möjlighet att öka kunskapen kring den egna verksamheten genom att tillsammans internt arbeta i konceptet efter implementeringen.

Alltså, Ni kommer igång direkt med att arbeta systematiskt med förbättringar arbetsmiljöarbetet ! Eftre det kan Ni gå vidare med andra områden inom Er verksamhet. 

Låter detta intressant gör en intresse anmälan på knappen nedan så hör vi av oss.

 

Intresseanmälan

 


 

2. Konsultstöd med att anpassa Verksamhetshyllan iFOKUS till Er verksamhet.

Vi rekommenderar att vi är hos Er under en  dag för att anpassa Verksamhetshyllan till Er verksamhet. Konsultstödet under dagen kan innebära genomgång av befintlig dokumentation som med fördel läggs in i Verksamhetshyllan och eventuella tillägg av dokument som saknas.

Fördelar: En unik möjlighet att komma igång med förbättringar i arbetsmiljöarbetet direkt och kunna arbeta med andra viktiga frågor i Er verksamhet, allt samlat i Verksamhetshyllan. Låter detta intressant gör en intresse anmälan på knappen nedan så hör vi av oss.

Intresseanmälan

 


 

Vill Ni öka Era kunskaper och förbättra Ert Systematiska Arbetsmiljöarbete

 

3. Intensivutbildning i  Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) med inriktning på Organisatorisk och Social arbetsmiljö .

Vi kommer till Er och håller en arbetsmiljöutbildning som riktar sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud och medarbetare i organisationen som har ett intresse att förbättra arbetsmiljön genom ökad kunskap. Under tre timmar går vi igenom SAM och Organisatorisk & Social arbetsmiljö (OSA) och vad det innebär för Er verksamhet. Utbildningen kan med fördel förläggas mellan 17-20 på kvällar så inte ordinarie verksamhet störs.

Fördelar: En unik möjlighet att förstå vad dessa arbetsmiljöregler innebär genom att internt tillsammans arbeta i Verksamhetshyllan efter utbildningen som tydliggör vad som bör förbättras. Varför vänta ? Anmäl Ert intresse på knappen nedan så hör vi av oss!

Intresseanmälan

 


 

Se vår agenda vad Intensiv utbildningen innehåller under fliken Anmälan / 3. Intensivutbildning…… och Information

© Copyright 2020