Erbjudanden

Erbjudanden

Den uppdaterade VerkSAMhetshyllan är nu även tillgänglig som dokumentation till våra utbildningar.

Vi har just nu tre unika introduktions erbjudanden:

1. Implementering av VerkSAMhetshyllan iFOKUS på distans eller på plats hos Er !

Vi implementerar VerkSAMhetshyllan på distans eller på plats hos Er. VerkSAMhetshyllan som består av ett antal böcker innehållande främst en beskrivning av hur ett exempelföretag arbetar med det Systematiska Arbetsmiljöarbetet (SAM, AFS 2001:1) samt Organisatorisk & social arbetsmiljö (OSA, AFS 2015:4) finns med.

Om ni följer arbetssättet som beskrivs i böckerna med rutiner, policydokument, handlingsplaner, inlagda länkar och övriga dokument så har Ni en viktig arbetsuppgift kvar att genomföra:

Läsa igenom böckerna, godkänna arbetssättet och göra eventuella justeringar i Word för att anpassa det till Er verksamhet.

Vi utbildar även en person som kan uppdatera och lägga in egna dokument i Verksamhetshyllan. Nu har ni ett val: Klarar Ni Er själva eller behöver ni stöd av oss?

Fördelar: En unik möjlighet att öka kunskapen kring den egna verksamheten genom att tillsammans internt arbeta i VerkSAMhetshyllan efter implementeringen.

Alltså, Ni kommer igång direkt med att arbeta systematiskt med förbättringar gällande arbetsmiljöarbetet ! Efter det kan Ni gå vidare med andra områden inom Er verksamhet. 

Just nu till ett mycket attraktivt introduktionspris.

Låter detta intressant gör en intresse anmälan på knappen nedan så hör vi av oss.

 

Intresseanmälan

 


 

2. Konsultstöd med att anpassa VerkSAMhetshyllan iFOKUS till Er verksamhet.

Vi rekommenderar att vi hjälper Er att anpassa Verksamhetshyllan till Er verksamhet. Konsultstödet kan innebära genomgång av riskhantering, skyddsronder samt befintlig dokumentation som med fördel läggs in i Verksamhetshyllan och eventuella tillägg av dokument som saknas.

Fördelar: En unik möjlighet att komma igång med förbättringar i arbetsmiljöarbetet direkt och kunna arbeta med andra viktiga frågor i Er verksamhet, allt samlat i Verksamhetshyllan. Låter detta intressant gör en intresse anmälan på knappen nedan så hör vi av oss.

Intresseanmälan

 


 

Vill Ni öka Era kunskaper & förbättra Ert Systematiska Arbetsmiljöarbete

 

3. Arbetsmiljöutbildningar för att öka SAMverkan i företaget.

SAMarbetspartner iFOKUS AB är godkänt av AFA Försäkring som utbildningsanordnare av arbetsmiljöutbildningar.
Det innebär att ditt företag kan få tillbaka en del av kursavgiften för arbetsmiljöutbildningar som anordnas av SAMarbetspartner och genomförs från och med 1 januari 2021 till den 31 december 2023.
Vi utbildar bland annat i grundläggande arbetsmiljölagstiftning, systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) samt organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).

Se mer information om  stöd för arbetsmiljöutbildning på AFA försäkring

Vi håller arbetsmiljöutbildningar på distans som riktar sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud samt medarbetare i organisationen som har ett intresse att förbättra arbetsmiljön genom ökad kunskap.

Fördelar: En unik möjlighet att förstå vad dessa arbetsmiljöregler innebär genom att internt tillsammans arbeta i VerkSAMhetshyllan efter utbildningen som tydliggör vad som bör förbättras. Varför vänta ? Anmäl Ert intresse på knappen nedan så hör vi av oss!

Intresseanmälan

 


 

Se våra arbetsmiljöutbildningar på fliken Anmälan.

© Copyright 2024