Verksamhetshyllan iFOKUS

Arbetssätt

Ett unikt koncept

Ett koncept som med ett systematiskt och pedagogiskt angreppssätt ger kunskap om

  • Medarbetarna
  • Verksamhetens grunder
  • Kund och marknad

i syfte att utveckla och förbättra verksamheten för att säkra nöjda kunder.

 

 

 

hyllsektion-ifokus

Fokusera

Det gäller att fokusera på de områden som känns viktigast just nu, få det dokumenterat i en handlingsplan för att sedan göra en prioritering. Efter detta är gjort så fokuserar man på de utvalda böckerna i tur och ordning. Kan man godkänna det arbetssättet som Exempelföretaget förordar så är det bara att infoga ett godkännande i de utvalda böckerna.

Verksamheten, kunder & Marknad, medarbetare

 

 

Bearbeta

Nu går man in i de utvalda böckerna.

Om ni följer arbetssättet som beskrivs i böckerna med rutiner, policydokument, handlingsplaner, inlagda länkar och övriga dokument så har Ni en viktig arbetsuppgift kvar att genomföra:

Läsa igenom böckerna, godkänna arbetssättet och göra eventuella justeringar i Word för att anpassa det till Er verksamhet.

Visa exempel på bokuppslag

bokuppslag
utvardering

Utvärdera

I allt utvecklingsarbete är det viktigt att följa upp och se till att allt fungerar på rätt sätt. Det är i dessa sammanhang viktigt att vi inte ”tycker och tror” hur väl vi lyckas med våra angreppssätt.

För att få en bild av hur väl de beskrivna angreppssätten fungerar, görs en mätning i form av självvärdering.

I detta syfte finns för varje huvudrubrik ett formulär framtaget som används i arbetet med att sätta mål och att användas som underlag i förbättringsarbetet.

 

Visa exempel på självutvärdering

 

Sammanfattning

Det skapar lugn och ro om organisationen känner sig trygg i vetskap om att verksamheten ständigt förbättrar sitt angreppssätt för att leverera kundnöjdhet.

För att lyckas med detta har organisationen beskrivit och implementerat angreppssätt för att säkerställa

  • Kompetenta, nöjda och trygga medarbetare
  • Tydliga riktlinjer, strategier och mål
  • Relevant kund och marknadsinformation

Angreppssätten mäts och analyseras kontinuerligt, krävs förbättringar så initieras dessa i syfte att skapa bästa tänkbara förutsättningar att leverera kundnöjdhet. Kundnöjdheten mäts direkt mot våra kunder.

 

Visa iFOKUS konceptet
© Copyright 2023