Tjänster

Tjänster

Arbetsmiljökonsult & Utbildningsanordnare

SAMarbetspartner iFOKUS AB är godkänt av AFA Försäkring som utbildningsanordnare av arbetsmiljöutbildningar.
Det innebär att ditt företag kan få tillbaka en del av kursavgiften för arbetsmiljöutbildningar som anordnas av SAMarbetspartner och genomförs från och med 1 januari 2021 till den 31 december 2023.
Vi utbildar bland annat i grundläggande arbetsmiljölagstiftning, systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) samt organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).

Denna digitala Arbetsmiljöutbildning sker under två halvdagar i Microsoft Teams. VerkSAMhetshyllan iFOKUS presenteras inledningsvis och är den inte implementerad hos Er så får Ni ett Erbjudande gällande implementering efter utbildningens slut. Denna unika VerkSAMhetshylla omfattar den egna Verksamheten, Kund & Marknad och Medarbetare. Efter genomfört seminarium så får Ni tillgång till utbildningsmaterialet i Er egen VerkSAMhetshylla så att Ni kan fortsätta att arbeta aktivt internt med att förbättra arbetsmiljön och andra områden i Er verksamhet. Detta är unikt!

 

oppna-seminarier-sektion

 

Implementering av VerkSAMhethyllan

Nu har vi ett Introduktions erbjudande gällande implementering av VerkSAMhetshyllan i Er verksamhet.

Till erbjudande

 

foretagsanpassade-seminarier-sektion

 

Konsultstöd gällande anpassning av VerkSAMhetshyllan till Er verksamhet.

Normalt brukar vi komma långt med detta arbete under endast en dag. Kontakta oss för mer information och offert.

Till kontakta oss

 

 

Ett unikt koncept – VerkSAMhetshyllan iFOKUS!

Det skapar lugn och ro om organisationen känner sig trygg i vetskap om att verksamheten ständigt förbättrar sitt angreppssätt för att leverera kundnöjdhet.

Hela vårt tjänsteutbud grundar sig på att vi arbetar gemensamt under våra seminarier i Konceptet iFOKUS, ett koncept som med ett systematiskt och pedagogiskt angreppssätt ger kunskap om

  • Medarbetarna
  • Verksamhetens grunder
  • Kund och marknad

i syfte att utveckla och förbättra verksamheten för att säkra nöjda kunder.

© Copyright 2024