Tjänster

Tjänster

Vårt tjänsteutbud

Våra unika seminarier genomförs alltid av två seminarieledare samt att man under dagen arbetar aktivt i Verksamhetshyllan iFOKUS. Denna unika verksamhetshylla omfattar den egna Verksamheten, Kund & Marknad och Medarbetare. Vi ser det som viktigt att alla har Verksamhetshyllan implementerad innan man går vidare med utbildning. Vårt tjänsteutbud består både av öppna och företagsanpassade seminariepaket som finns tillgängligt efter en implementering. Efter genomfört seminarium så får Ni tillgång till utbildningsmaterialet i Er egen Verksamhetshylla så att Ni kan fortsätta att arbeta aktivt internt med övriga medarbetare. Detta är unikt!

 

oppna-seminarier-sektion

 

Öppna seminarier

Just nu har vi  introduktions erbjudanden gällande våra unika seminarier med inriktning mot Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM).

Till erbjudande

 

foretagsanpassade-seminarier-sektion

 

Anpassade Paketlösningar med Verksamhetshyllan implementerad direkt hos Er samt öppna utbildningar

Just nu har vi ett introduktions erbjudande gällande våra olika unika paket. Kontakta oss för mer information och offert.

Till kontakta oss

 

 

Ett unikt koncept – verksamhetshyllan iFOKUS!

Det skapar lugn och ro om organisationen känner sig trygg i vetskap om att verksamheten ständigt förbättrar sitt angreppssätt för att leverera kundnöjdhet.

Hela vårt tjänsteutbud grundar sig på att vi arbetar gemensamt under våra seminarier i Konceptet iFOKUS, ett koncept som med ett systematiskt och pedagogiskt angreppssätt ger kunskap om

  • Medarbetarna
  • Verksamhetens grunder
  • Kund och marknad

i syfte att utveckla och förbättra verksamheten för att säkra nöjda kunder.

© Copyright 2019