Företag iFOKUS

Företag iFOKUS

… unika seminarier där Ni efter avslutad utbildning kan fortsätta i Er egen Verksamhetshylla med Ert arbete internt !!!

Vårt utbud består av först och främst en implementering av Verksamhetshyllan hos Er. Efter detta finns det möjlighet till både öppna och företagsanpassade seminarier. Nedan en beskrivning av vårt utbud:

 

1.  Implementering av hela Verksamhetshyllan iFOKUS direkt hos Er !!!

Vi kommer till Er och implementerar hela Verksamhetshyllan direkt hos Er. Alla grundläggande exempelsvar och tillhörande dokument med en generell inriktning gällande det Systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) finns med.

Fördelar: En unik möjlighet att öka kunskapen kring den egna verksamheten genom att tillsammans internt arbeta i konceptet efter implementeringen.

Alltså, Ni kommer igång direkt med att arbeta systematiskt med arbetsmiljöarbetet !!!  

 

2. Implementering av Verksamhetshyllan iFOKUS och konsultstöd under en dag.

Det är detta paket som vi rekommenderar att man börjar med. Konsultstödet under dagen kan innebära utbildning för ledningsgrupp samt genomgång av befintlig dokumentation som med fördel man kan länka till och eventuella tillägg av dokument som saknas.

Fördelar: En unik möjlighet att komma igång med arbetsmiljöarbetet direkt och kunna arbeta med andra viktiga frågor i Er verksamhet, allt samlat i Verksamhetshyllan. Låter detta intressant gör en intresse anmälan på knappen nedan så hör vi av oss.

 

3. Öppet seminarium  Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) med inriktning på Organisatorisk och  Social arbetsmiljö.

Det här öppna seminariet riktar sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud och medarbetare i organisationen som har ett intresse att förbättra arbetsmiljön genom ökad kunskap gällande SAM (AFS 2001:1) samt vad arbetsmiljöföreskrifterna om Organisatorisk & Social arbetsmiljö (AFS 2015:4) innebär och hur det kan förenklas genom att utbildas under en heldag.

Fördelar: En unik möjlighet att förstå vad dessa arbetsmiljöregler innebär genom att internt tillsammans arbeta i konceptet efter utbildningen som tydliggör vad som bör förbättras. OBS! Endast för kunder som har implementerat Verksamhetshyllan iFOKUS! 

 

4. Slutet seminarium  Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) med inriktning på Organisatorisk och  Social arbetsmiljö.

Det här slutna seminariet riktar sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud och medarbetare i organisationen som har ett intresse att förbättra arbetsmiljön genom ökad kunskap gällande SAM (AFS 2001:1) samt vad arbetsmiljöföreskrifterna om Organisatorisk & Social arbetsmiljö (AFS 2015:4) innebär och hur det kan förenklas genom att utbildas under en halvdag. Vi kommer till Er och genomför denna utbildning i Era lokaler.

Fördelar: En unik möjlighet att förstå vad dessa arbetsmiljöregler innebär genom att internt tillsammans arbeta i konceptet efter utbildningen som tydliggör vad som bör förbättras. OBS! Endast för kunder som har implementerat Verksamhetshyllan iFOKUS! 

 

5. En årlig Revision av Verksamhetshyllan iFOKUS.

Det här seminariet innebär att vi kommer till Er en gång per år och går igenom utvalda delar enligt vår gemensamma handlingsplan.

Fördelar:   Att arbetet i konceptet revideras årligen och att handlingsplanen uppdateras.

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2019