Företag iFOKUS

Företag iFOKUS

Unika utbildningar där Ni efter avslutad utbildning kan fortsätta i Er egen VerkSAMhetshylla med Ert arbete internt !

Vårt utbud består av först och främst en implementering av VerkSAMhetshyllan. Efter detta finns det möjlighet till både öppna och företagsanpassade seminarier. Nedan en beskrivning av vårt utbud:

 

1.  Implementering av VerkSAMhetshyllan iFOKUS  !

Vi implementerar Verksamhetshyllan på distans alternativt hos Er. 

VerkSAMhetshyllan som består av ett antal böcker innehållande främst en beskrivning av hur ett exempelföretag arbetar med det Systematiska Arbetsmiljöarbetet. Det ger automatiskt en reflektion och diskussion på ett systematiskt och pedagogiskt sätt som ger kunskap om hur man bör arbeta för att följa lagstiftningen på arbetsmiljöområdet.

Fördelar: 

Om ni följer arbetssättet som beskrivs i böckerna med rutiner, policydokument, handlingsplaner, inlagda länkar och övriga dokument så har Ni en viktig arbetsuppgift kvar att genomföra:

Läsa igenom böckerna, godkänna arbetssättet och göra eventuella justeringar i Word för att anpassa det till Er verksamhet.

Alltså, 

Detta innebär att Ni direkt kommer igång med Ert förbättringsarbete med inriktning på arbetsmiljöarbetet. Just nu till ett mycket attraktivt introduktionspris.

 

2. Implementering av Verksamhetshyllan iFOKUS och konsultstöd under en dag.

Konsultstödet under dagen kan innebära riskhantering, skyddsronder, genomgång av befintlig dokumentation samt kompletteringar som läggs in i VerkSAMhetshyllan.

Fördelar: En unik möjlighet att komma igång med förbättringar i arbetsmiljöarbetet direkt och kunna arbeta med andra viktiga frågor i Er verksamhet, allt samlat i VerkSAMhetshyllan. Låter detta intressant gör en intresse anmälan på knappen nedan så hör vi av oss.

 

3. Öppen distansutbildning  i Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) med inriktning på Organisatorisk och  Social arbetsmiljö under en dag.

Den här öppna utbildningen riktar sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud och medarbetare i organisationen som har ett intresse att förbättra arbetsmiljön genom ökad kunskap gällande SAM (AFS 2001:1) samt vad arbetsmiljöföreskrifterna om Organisatorisk & Social arbetsmiljö (AFS 2015:4) innebär och hur det kan förenklas genom att utbildas under en heldag.

Fördelar: En unik möjlighet att förstå vad dessa arbetsmiljöregler innebär genom att internt tillsammans arbeta i konceptet efter utbildningen som tydliggör vad som bör förbättras. OBS! Endast för kunder som har implementerat VerkSAMhetshyllan iFOKUS! 

 

4. Arbetsmiljö Utbildning på distans gällande  Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) med inriktning på Organisatorisk och  Social arbetsmiljö (OSA).

Vi har två olika varianter på denna utbildning som riktar sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud och medarbetare i organisationen som har ett intresse att förbättra arbetsmiljön genom ökad kunskap gällande SAM (AFS 2001:1) samt vad arbetsmiljöföreskrifterna om Organisatorisk & Social arbetsmiljö OSA (AFS 2015:4) Antingen väljer Ni en heldagsutbildning eller en väldigt populär Intensiv grundutbildning på tre timmar där Ni med fördel kan välja att vi utför den mellan 17-20 så att inte den dagliga verksamheten störs. Vi genomför dessa utbildningar på distans alternativt i Era lokaler.

Fördelar: En unik möjlighet att förstå vad dessa arbetsmiljöregler innebär genom att internt tillsammans arbeta i konceptet efter utbildningen som tydliggör vad som bör förbättras i Verksamheten.

 

5. En årlig Revision av VerkSAMhetshyllan iFOKUS.

Det här innebär att vi kommer till Er och genomför den lagstadgade årliga genomgången av arbetsmiljöarbetet samt går igenom utvalda delar enligt vår gemensamma handlingsplan vi förhoppningsvis skapade förra verksamhetsåret.

Fördelar:   Att arbetet i VerkSAMhetshyllan revideras årligen och att handlingsplanen uppdateras.

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2024