Företag iFOKUS

Företag iFOKUS

Unika utbildningar där Ni efter avslutad utbildning kan fortsätta i Er egen Verksamhetshylla med Ert arbete internt !

Vårt utbud består av först och främst en implementering av Verksamhetshyllan hos Er. Efter detta finns det möjlighet till både öppna och företagsanpassade seminarier. Nedan en beskrivning av vårt utbud:

 

1.  Implementering av Verksamhetshyllan iFOKUS direkt hos Er !

Vi kommer till Er och implementerar Verksamhetshyllan direkt hos Er. Alla grundläggande exempelsvar och tillhörande dokument med en generell inriktning gällande det Systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) finns med.

Fördelar: En unik möjlighet att öka kunskapen kring den egna verksamheten genom att tillsammans internt arbeta i konceptet efter implementeringen.

Alltså, Ni kommer igång direkt med att arbeta systematiskt med förbättringar i verksamheten med till en början inriktning på arbetsmiljön !

 

2. Implementering av Verksamhetshyllan iFOKUS och konsultstöd under en dag.

Det är detta som vi rekommenderar att man börjar med. Konsultstödet under dagen kan innebära genomgång av befintlig dokumentation som med fördel man kan länka till och eventuella tillägg av dokument som saknas.

Fördelar: En unik möjlighet att komma igång med förbättringar i arbetsmiljöarbetet direkt och kunna arbeta med andra viktiga frågor i Er verksamhet, allt samlat i Verksamhetshyllan. Låter detta intressant gör en intresse anmälan på knappen nedan så hör vi av oss.

 

3. Öppen utbildning  Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) med inriktning på Organisatorisk och  Social arbetsmiljö under en dag.

Den här öppna utbildningen riktar sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud och medarbetare i organisationen som har ett intresse att förbättra arbetsmiljön genom ökad kunskap gällande SAM (AFS 2001:1) samt vad arbetsmiljöföreskrifterna om Organisatorisk & Social arbetsmiljö (AFS 2015:4) innebär och hur det kan förenklas genom att utbildas under en heldag.

Fördelar: En unik möjlighet att förstå vad dessa arbetsmiljöregler innebär genom att internt tillsammans arbeta i konceptet efter utbildningen som tydliggör vad som bör förbättras. OBS! Endast för kunder som har implementerat Verksamhetshyllan iFOKUS! 

 

4. Arbetsmiljö Utbildning hos Er gällande  Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) med inriktning på Organisatorisk och  Social arbetsmiljö.

Vi har två olika varianter på denna utbildning som riktar sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud och medarbetare i organisationen som har ett intresse att förbättra arbetsmiljön genom ökad kunskap gällande SAM (AFS 2001:1) samt vad arbetsmiljöföreskrifterna om Organisatorisk & Social arbetsmiljö OSA (AFS 2015:4) Antingen väljer Ni en heldagsutbildning eller en väldigt populär Intensiv utbildning på tre timmar där Ni med fördel kan välja att vi utför den mellan 17-20 så att inte den dagliga verksamheten störs. Vi genomför dessa utbildningar i Era lokaler.

Fördelar: En unik möjlighet att förstå vad dessa arbetsmiljöregler innebär genom att internt tillsammans arbeta i konceptet efter utbildningen som tydliggör vad som bör förbättras i Verksamheten.

 

5. En årlig Revision av Verksamhetshyllan iFOKUS.

Det här innebär att vi kommer till Er och genomför den lagstadgade årliga genomgången av arbetsmiljöarbetet samt går igenom utvalda delar enligt vår gemensamma handlingsplan vi förhoppningsvis skapade förra verksamhetsåret.

Fördelar:   Att arbetet i Verksamhetshyllan revideras årligen och att handlingsplanen uppdateras.

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2020