Företag iFOKUS

Företag iFOKUS

… unika seminarier där man efter avslutad utbildning får med sig en ovärderlig dokumentation som Ni enkelt kopierar in i Er egen Verksamhetshylla så att Ni kan fortsätta med Ert arbete internt !!!

Vårt utbud består av först och främst en implementering av Verksamhetshyllan hos Er under en dag. Efter detta finns det möjlighet till både öppna och företagsanpassade seminarier. Nedan en beskrivning av vårt utbud:

 

Paket 1   Verksamhetshyllan iFOKUS  samt utbildning för chefer, skyddsombud och medarbetare.

Vi kommer till Er och implementerar hela Verksamhetshyllan och utbildar även hur man arbetar i den samt börjar att anpassa den till Er egna verksamhet. Allt sker under en dag !!! Efter denna dag så utbildas minst en chef, ett skyddsombud och en medarbetare på ett en dags seminarium i Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) med inriktning på de nya föreskrifterna som började att gälla i mars 2016.

Fördelar: Ni har direkt tillgång till alla delar i Verksamhetshyllan. Värt att nämnas är att på frågor som generellt berör det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) finns exempelsvar och tillhörande dokument. Alltså Ni kommer igång direkt med att arbeta systematiskt med arbetsmiljöarbetet!

 

Paket 2  Verksamhetshyllan iFOKUS  samt utbildning för chefer och skyddsombud.

Vi kommer till Er och implementerar hela Verksamhetshyllan och utbildar även hur man arbetar i den samt börjar att anpassa den till Er egna verksamhet. Allt sker under en dag !!! Efter denna dag så utbildas minst en chef och ett skyddsombud på ett en dags seminarium i Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) med inriktning på de nya föreskrifterna som började att gälla i mars 2016.

Fördelar: Ni har direkt tillgång till alla delar i Verksamhetshyllan. Värt att nämnas är att på frågor som generellt berör det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) finns exempelsvar och tillhörande dokument. Alltså Ni kommer igång direkt med att arbeta systematiskt med arbetsmiljöarbetet!

 

Paket 3  Verksamhetshyllan iFOKUS  samt utbildning för chefer.

Vi kommer till Er och implementerar hela Verksamhetshyllan och utbildar även hur man arbetar i den samt börjar att anpassa den till Er egna verksamhet. Allt sker under en dag !!! Efter denna dag så utbildas minst en chef på ett en dags seminarium i Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) med inriktning på de nya föreskrifterna som började att gälla i mars 2016.

Fördelar: Ni har direkt tillgång till alla delar i Verksamhetshyllan. Värt att nämnas är att på frågor som generellt berör det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) finns exempelsvar och tillhörande dokument. Alltså Ni kommer igång direkt med att arbeta systematiskt med arbetsmiljöarbetet!

 

Företagsanpassat seminarium.

Det här seminariet är helt anpassat efter Era behov och önskemål. Ni kommer med förslag på vad den här dagen skall innehålla genom att välja ut valda delar ur ”Verksamhetshyllan”. Vi kan även skräddarsy ett seminariepaket där en övernattning ingår och vi åker iväg från Era egna lokaler.

Fördelar: Anpassat för Er verksamhet samt att vi lägger grunden för en bra relation och ett gott samarbete i ett längre perspektiv.

 

En årlig Revision av Verksamhetshyllan iFOKUS.

Det här seminariet innebär att vi kommer till Er en gång per år och går igenom utvalda delar enligt vår gemensamma handlingsplan.

Fördelar:   Att arbetet i konceptet revideras årligen och att handlingsplanen uppdateras.

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2017